flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Нормативно-правові засади діяльності Чернігівського окружного адміністративного суду

Конституція України;

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

 

Кодекс адміністративного судочинства України;

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2747-15

 

Закон України “Про забезпечення права на справедливий суд”

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/192-19

 

Кодекс суддівської етики;

http://court.gov.ua/userfiles/Kodex%20sud%20etiki(1).pdf

 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів»;

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1402-19

 

Закон України «Про судовий збір»;

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17

 

Закон України «Про доступ до судових рішень»;

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3262-15

 

Закон України «Про державну службу»;

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19

 

Закон України «Про звернення громадян»;

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

 

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

 

Закон України «Про запобігання корупції»;

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

 

Указ Президента України «Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі»;

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1417/2004

 

Рішення Ради суддів України «Про затвердження Положення про автоматизовану систему документообігу суду».

http://court.gov.ua/sudova-vlada/969076/polozhenniapasds/

 

Наказ Державної судової адміністрації України “Про визначення кількості суддів в адміністративних судах України”;

http://dsa.court.gov.ua/userfiles/file/DSA/DSA_2017_all_docs/17ordersmarch/N_841.pdf

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень»;

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/740-2006-%D0%BF

 

Наказ Державної судової адміністрації України «Про затвердження Інструкції з діловодства в адміністративних судах України»;

http://dsa.court.gov.ua/userfiles/Nakaz%20174.pdf

 

Наказ Державної судової адміністрації України «Про затвердження Інструкції про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду»;

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0168750-11

 

Наказ Державної судової адміністрації України «Про затвердження Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання)»;

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0108750-12

 

Наказ Державної судової адміністрації України «Про затвердження Переліку судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання»;

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0201-10