flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

                                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                          наказом голови Чернігівського

                                                                                                                                                          окружного адміністративного суду

                                                                                                                                                          від 27.10.2016 № 47 (в редакції наказів голови суду від 12.12.2018 № 93 та від 21.02.2020 № 20)

 

 

 

ПОРЯДОК

особистого прийому громадян головою, заступником голови та керівником апарату

Чернігівського окружного адміністративного суду

 

 1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян головою, заступником голови, керівником апарату у Чернігівському окружному адміністративному суду (надалі – суд, особистий прийом громадян).
 2. Посадові особи суду, які здійснюють особистий прийом громадян, керуються Конституцією України, Законом України "Про звернення громадян", Законом України «Про державну службу», іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення.
 3. У разі відсутності посадової особи, яка проводить особистий прийом громадян згідно із затвердженим графіком, прийом здійснює посадова особа, на яку покладено виконання її обов’язків.
 4. Особистий прийом громадян керівництвом суду проводиться у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян головою, заступником голови, керівником апарату суду, затвердженим наказом голови суду.

Особистий прийом громадян проводиться у службових кабінетах керівництва суду у приміщенні за адресою: вул. Київська, 23, м. Чернігів.

Графік особистого прийому громадян керівництвом суду розміщується на офіційному веб-сайті суду та інформаційному стенді в доступному для огляду місці.

 1. Особистий прийом громадян керівництвом суду здійснюється з питань організації діяльності суду. Питання, що вирішуються в порядку, встановленому процесуальним законодавством, на особистому прийомі громадян не розглядаються.
 2. Особистий прийом громадян головою та заступником голови суду здійснюється за попереднім записом.

Попередній запис громадян здійснюється за 5 днів до дня прийому помічником голови суду та помічником заступника голови суду за адресою суду або за тел. (0462) 655-500.

Під час попереднього запису громадян на особистий прийом помічником голови або помічником заступника голови з’ясовується прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання та короткий зміст порушеного питання.

Не допускається з’ясування відомостей про громадянина, що мають суто особистий характер і не стосуються його звернення.

Попередній запис закінчується за 2 дні до його проведення для належної підготовки.

Після закінчення попереднього запису відповідальна особа передає списки громадян, які записалися на прийом, голові суду та/або заступнику голови суду для ознайомлення.

 1. Особистий прийом громадян здійснюється в порядку черговості.
 2. Пропуск до приміщення суду на особистий прийом громадян здійснюється у встановленому порядку після пред’явлення документів, що посвідчують особу.
 3. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).
 4. Під час здійснення особистого прийому громадян разом з ними можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлено в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних стосунках з цими громадянами.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

 1. Дані про особу, яка звернулася, короткий зміст питань, з якими вона звернулася, а також про взяття на контроль і результати розгляду звернень, що надійшли під час особистого прийому, фіксуються відповідальною особою суду в журналі обліку особистого прийому громадян.

Перед особистим прийомом громадян відповідальна особа має право перевіряти документи, які посвідчують особу, та/або документи, що підтверджують повноваження представника.

 1. Громадянин має право звернутися до посадової особи як у письмовій формі, так і в усній.
 2. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення поставлених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів суду або одержувати від них відповідну інформацію.
 3. У разі, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через його складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові може буди запропоновано викласти його у формі письмової заяви. Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається в порядку, встановленому законодавством для письмових звернень, і реєструється у відповідному порядку.
 4. Повторний прийом громадян з питань, які вже розглядалися судом, проводиться в тому випадку, якщо порушене питання у першому обґрунтованому зверненні не було вирішене по суті.
 5. Цей Порядок розміщується на офіційному веб-сайті суду та інформаційному стенді в доступному для огляду місці.